Projecten uit Activiteitenplan NVMMA (2018 e.v.)

Opdracht:
Uitvoering van diverse deelprojecten uit het activiteitenplan 2017-2020
Opdrachtgever: 
Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA)
Periode: 2018 en verder

In maart van 2017 keurde de ledenvergadering van de NVMMA het activiteitenplan 2017-2020 goed. De brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland stelde daarop middelen beschikbaar waarmee de projecten die in het plan staan aangekondigd, de komende jaren met inschakeling van externe menskracht kunnen worden uitgevoerd.

De komende jaren staan onder meer de volgende projecten op de rol:

  • inventariserend onderzoek naar de personele invulling functiegebied medisch management ambulancezorg (inmiddels afgerond);
  • bekwaamheidsbeleid voor zorgambulancemedewerkers;
  • bekwaamheidsbeleid voor ambulancechauffeurs;
  • ontwikkeling instrumentarium bekwaamheidsbeleid (intercollegiale toetsing, regionale assessments, volumenormen;
  • actualisering van praktisch-medische competenties binnen het functiegebied;
  • deskundigheidsbevordering medisch management;
  • actualisering handelingen van ambulanceverpleegkundigen en de daarbij benodigde kennis en kunde aan de hand van de recente publicatie “Verrichtingen in de Ambulancezorg”;
  • versterking functioneren van de vereniging door facilitering in tijd van medisch managers voor bestuursfuncties, externe vertegenwoordigingen, deelname aan trajecten voor beleidsontwikkeling, participatie in bijeenkomsten van de vereniging;
  • verbetering communicatie tussen medisch managers onderling en van de vereniging ‘naar buiten’, via een website;
Advertenties