Projecten uit activiteitenplan NVMMA

Opdracht:

Uitvoering deelprojecten uit het activiteitenplan 2017-2020

Opdrachtgever: 

Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA)

Periode: 2018-2020

In maart van 2017 keurde de ledenvergadering van de NVMMA het door Brouwer O, O & A ontwikkelde activiteitenplan 2017-2020 goed. De brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland stelde daarop middelen beschikbaar waarmee de projecten in het plan, met inschakeling van externe menskracht, kunnen worden uitgevoerd.

In het activiteitenplan werden de volgende projecten aangekondigd:

  1. inventariserend onderzoek naar de personele invulling van het functiegebied medisch management ambulancezorg;
  2. bekwaamheidsbeleid voor zorgambulanceprofessionals;
  3. bekwaamheidsbeleid voor ambulancechauffeurs;
  4. ontwikkeling instrumentarium bekwaamheidsbeleid (intercollegiale toetsing, regionale assessments, volumenormen);
  5. actualisering van praktisch-medische competenties binnen het functiegebied medisch management;
  6. deskundigheidsbevordering medisch management;
  7. actualisering handelingen van ambulanceverpleegkundigen en de daarbij benodigde kennis en kunde aan de hand van de publicatie “Verrichtingen in de Ambulancezorg”;
  8. versterking functioneren van de vereniging door facilitering in tijd van medisch managers voor bestuursfuncties, externe vertegenwoordigingen, deelname aan trajecten voor beleidsontwikkeling, participatie in bijeenkomsten van de vereniging;
  9. verbetering communicatie tussen medisch managers onderling en van de vereniging ‘naar buiten’, onder meer via een website;