Bibliotheek

  • BinnenBOORd BuitenBOORd (2011): arbeidstoeleiding en naschoolse begeleiding door het Voortgezet Speciaal Onderwijs; in opdracht van St.BOOR, Rotterdam
  • Prijzen in de Markt (2006): kost- en cursusprijzen verpleegkundige vervolgopleidingen, in opdracht van landelijke vereniging van opleidingsinstituten
  • Zorg gelijk vervoer? (2003) -samenvatting- onderzoek, analyse en aanbevelingen zorgambulance regio Den Haag, in opdracht van Witte Kruis
  • Partners in perspectief (2001): vormgeving regionale samenwerking arbeidsmarkt; CWI en (transferpunten) Zorg & Welzijn, in opdracht van sectorfonds zorg en welzijn
  • De Box verzet het Baken (1996): strategisch businessplan; transitie open jongerencentrum naar een muziek- en cultuurcentrum voor jonge cultuur, in opdracht van gemeente Hoogeveen
  • LeerRecht (1996): methodieken voor het onderwijs aan zieke kinderen, in opdracht van de Ziekenhuisschool Friesland
  • Opleidingen in Diagnose (1994): arbeidsmarkt-, organisatie-, personeels- en opleidingsbeleid functielaboranten en overige diagnostisch assisterend medewerkers, in opdracht van het sectorfonds zorg en welzijn
  • Beter anders dan wel meer (1986) -samenvatting-: onderzoek en advies structuur en functioneren sociaal culturele en welzijnssector Sneek