Een selectie van 10 van de 35 jaar

U vindt hier een selectie van uitgevoerde opdrachten in de laatste 10 jaren. Als u op een opdracht of opdrachtgever kilkt komt de beschrijving te voorschijn.
Het overzicht is niet compleet, maar geeft een beeld van het soort opdrachten dat ik de laatste jaren heb uitgevoerd.

Structureren managementinformatie en kwantificering onderwijsproductie
Centraal Instituut Verpleegkundig Vervolgonderwijs (CIVO), Hengelo (2010-2011)

Voortgezet Speciaal Onderwijs en de toeleiding van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt
Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel stichting BOOR, Rotterdam (2010-2011)

Nut en noodzaak HBO Bachelor Medische Hulpverlening
Overlegplatform BMH; Hogescholen Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Rotterdam (2013)

Beroeps- en Opleidingsprofiel Vasculair Diagnostisch Laborant
Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek, Amersfoort (2012-2013)

Evaluatie organisatie- en bestuursstructuur
Vereniging Brancheopleidings-instituten Gezondheidszorg, Nijmegen (2013)

Bekwaamheid personeel in de ambulancezorg
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (2014-2016)

Onderzoek ‘Good Practices’: organisatorische inbedding medisch management ambulancezorg
Ambulancezorg Nederland, Zwolle (2015)

MMA, beleid voor opleiding, scholing en deskundigheidsbevordering
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (2015)

(Her-) Registratiesysteem en Arbeids- & Opleidingsmarkt Vasculair Diagnostisch Laboranten
Vereniging voor Non Invasieve Vaatdiagnostiek, Amersfoort (2016)

Arbeids- en opleidingsmarkt functielaboranten
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Zuyd Hogeschool, LOI Hogeschool (2017)