Afgerond sinds 2008 (selectie)

U vindt hier een selectie van uitgevoerde opdrachten. Als u op een opdracht of opdrachtgever kilkt komt de beschrijving te voorschijn.
Het overzicht is niet compleet, maar geeft wel een beeld van het soort opdrachten dat ik sinds 2008 heb uitgevoerd.
Op mijn website staan nog meer voorbeelden van de periode vanaf 1985 tot 2008.

Bedrijfsplan Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum
Ambulancezorg Nederland, Zwolle (2008)

Managementinformatie, onderwijsondersteuning en administratief-secretariële processen
Ambulance Academie, Harderwijk (2009)

Structureren managementinformatie en kwantificering onderwijsproductie
Centraal Instituut Verpleegkundig Vervolgonderwijs (CIVO), Hengelo (2010-2011)

Rol Voortgezet Speciaal Onderwijs in de toeleiding van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt
Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel stichting BOOR, Rotterdam (2010-2011)

Organisatie-analyse en adviezen
Dierenbescherming Provincie Groningen (2011)

Nut en noodzaak HBO Bachelor Medische Hulpverlening
Overlegplatform BMH; Hogescholen Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Rotterdam (2013)

Beroeps- en Opleidingsprofiel Vasculair Diagnostisch Laborant
Vereniging voor Non-invasieve Vaatdiagnostiek, Amersfoort (2012-2013)

Evaluatie organisatie- en bestuursstructuur
Vereniging Brancheopleidings-instituten Gezondheidszorg, Nijmegen (2013)

Bekwaamheid personeel in de ambulancezorg
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (2014-2016)

Onderzoek ‘Good Practices’: organisatorische inbedding medisch management ambulancezorg
Ambulancezorg Nederland, Zwolle (2015)

MMA, beleid voor opleiding, scholing en deskundigheidsbevordering
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (2015)

(Her-) Registratiesysteem en Arbeids- & Opleidingsmarkt Vasculair Diagnostisch Laboranten
Vereniging voor Non Invasieve Vaatdiagnostiek, Amersfoort (2016)

Arbeids- en opleidingsmarkt functielaboranten
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Zuyd Hogeschool, LOI Hogeschool (2017)

Advertenties