Ambulancemuseum (2008)

Opdracht: Bedrijfsplan Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum
Opdrachtgever: Ambulancezorg Nederland, Zwolle
Periode: 2008

Achtergronden
Stichting Nationaal Ambulance- en Eerste Hulpmuseum en Ambulancezorg Nederland (AzN) hebben in 2008 in een intentieverklaring neergelegd, dat voortbestaan en exploitatie van het museum waar mogelijk wordt overgenomen door AzN. Om deze intentie te kunnen realiseren was het opstellen van een (eerste schets van een) bedrijfsplan noodzakelijk. Om tot deze “schets voor een bedrijfsplan’ te komen zijn schriftelijke stukken bestudeerd en gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur van AzN, het stichtingsbestuur van het ambulancemuseum, de directie van het Nederlands Politiemuseum, een bouwkundig adviseur en de directie van een betrokken RAV.

Veronderstellingen
Het plan werd gebaseerd op een tweetal belangrijke veronderstellingen. Allereerst moest het museum op het terrein van een andere publiekstrekker worden gevestigd, zodat gebruik kon worden gemaakt van bestaande, ondersteunende, voorzieningen, zoals parkeergelegenheid, horeca, entreeheffing, schoonmaak en dergelijke. Een tweede uitgangspunt was dat het pand waarin het museum zou worden gevestigd een low budget-bouwprijs kende, als er geen bestaand pand, met een lage all-in huurprijs per vierkante meter, beschikbaar was.

Het Businessplan
In het bedrijfsplan werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Functies en kernactiviteiten
  • Vestigingsplaats, locatie en gebouw
  • Activiteiten, publieksgroepen en bezoekersaantallen
  • Externe relaties
  • Public Relations en Promotie
  • Interne organisatie
  • Menskracht
  • Financiën
  • Implementatie, fasering en besluitvorming.
Advertenties