Bachelor Medische Hulpverlening (2013)

opdracht: notitie nut en noodzaak HBO Bachelor Medische Hulpverlening
opdrachtgever:
landelijk Overleg Platform BMH, Hogescholen Arnhem Nijmegen, Utrecht en Rotterdam
periode:
maart-mei 2013

De Hogescholen Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Rotterdam bieden sinds enkele jaren een HBO Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) aan studenten aan. Alhoewel marktonderzoek heeft aangetoond dat er in de gezondheidszorg behoefte is aan afgestudeerden met deze competenties, blijken er enkele “hobbels” te nemen. Daaronder zijn de regelingen ten aanzien van bekwaamheid en bevoegdheid, maar ook praktische zaken als voldoende stageplaatsen.
Om deze hindernissen uit de weg te ruimen gaf het Landelijk Overlegplatform BMH (waarin de hogescholen en andere partijen uit het veld participeren) de opdracht een notitie samen te stellen over nut en noodzaak van de HBO opleiding BMH.

Deze notitie Nut & Noodzaak van de Bachelor Medische Hulpverlening behandelt een viertal onderwerpen:

  1. de arbeidsmarkt en personeelsvoorziening in de zorg nu en in de toekomst, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  2. de zorginhoudelijk en beleidsmatige ontwikkelingen en de eisen die deze stellen aan de toekomstige zorgprofessionals en hun scholing;
  3. het stelsel van opleidingen, beroepen en functies in de gezondheidszorg; transparantie, samenhang, afstemming, niveau, instroom, reikwijdte programma’s;
  4. de opleidingen zelf, hun rollen, functies en bijdragen aan voornoemde drie aspecten.