Vaatlaboranten: arbeidsmarkt en herregistratiesysteem (2016)

Opdracht: ontwikkeling van een (her-) registratiesysteem in het kader van kwaliteitszorg en onderzoek naar de arbeids- en opleidingsmarkt van vasculair diagnostisch laboranten (VDL) [of vaatlaboranen]
Opdrachtgever: Vereniging Non Invasieve Vaatdiagnostiek (VNIVD)
Periode: februari 2016 – oktober 2016

Deze opdracht viel in twee onderdelen uiteen.

A. (Her) Registratie-systeem

De vereniging wilde een systeem waarmee beroepsbeoefenaren kunnen worden ge(her)registreerd in een kwaliteitsregister, onder de hoede van de beroepsvereniging.

In dit deelproject stonden de volgende vragen centraal:

 • hoe is herregistratie van een aantal collega-beroepsgroepen geregeld;
 • welke ideeën bestaan er binnen de VNIVD over (her-) registratie;
 • welke onderdelen van vakbekwaamheid moeten in het (her-) registratiesysteem worden opgenomen, (aan de hand van de CanMeds rollen in het beroepsprofiel);
 • welke ‘maten’ en/of criteria zijn per onderdeel van de vakbekwaamheid denkbaar voor en/of worden elders gebruikt voor (her-) registratie;
 • welke daarvan zijn bruikbaar voor de VNIVD;
 • hoe zet je die criteria eventueel om (punten-) waarderingen en een registratiesysteem.

B. Enquête onder functionarissen die vaatonderzoek verrichten

De beroepsvereniging liet een onderzoek uitvoeren waarmee zij een breed beeld verkrijgt van de beroepsgroep en iedereen die zich in ziekenhuizen bezighoudt met diagnostisch vaatonderzoek. Deze informatie is nodig om het herregistratiesysteem goed vorm te geven.

Het ging onder meer om de volgende gegevens:

 • het aantal beroepsbeoefenaren/functionarissen dat vaatonderzoek verricht;
 • de ziekenhuizen waar zij werkzaam zijn;
 • de omvang van hun aanstellingen;
 • leeftijden;
 • aantal jaren werkzaam in de functie;
 • de afdelingen waar het vaatonderzoek wordt verricht;
 • de vooropleidingen van de functionarissen;
 • de opleidingen van de functionarissen ten behoeve van dat vaatonderzoek;
 • zijn de functionarissen lid van de beroepsvereniging VNIVD, en/of van andere beroepsverenigingen.

Bekijk hier het (her-) registratiesysteem,

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn hier in te zien.