MMA; opleiding en scholing (2015)

Opdracht:
(fase 1) Van Functieprofiel naar ‘CanMeds-rollen & competenties’ en
(fase 2)
Van CanMeds-rollen & Competenties naar scholingsbeleid
Opdrachtgever: 
Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg
Periode: november 2013 – september 2015

Fase 1:
De inhoud van publicaties zoals 1) Functiegebied Medisch Management, 2) Functiegebied Medisch Management; Relevante competenties en 3) Professioneel Statuut werd omgezet naar de indeling volgens de CanMeds-systematiek. Vervolgens werden de verschillende rollen uit CanMeds, uitgewerkt naar competenties. Dit ‘competentieprofiel‘ verscheen in maart 2014.

Fase 2:
Daarna is -in samenspraak met een ontwikkelgroep vanuit de opdrachtgever- een beleid voor opleiding, scholing en deskundigheidsbevordering medisch manager ambulancezorg uitgewerkt

In dit beleid komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de relatie met de wettelijke en bestuurlijke context
  • CanMeds-rollen & Competenties en de Essentie van het functiegebied medisch manager ambulancezorg
  • instroomvereisten voor de functie van medisch manager ambulancezorg
  • werk- en taakverdelingsaspecten met anderen die actief zijn in het functiegebied
  • aanbevelingen voor een introductie- en inwerkperiode
  • scholingsactiviteiten: inhoud en vorm
  • ervaringsuitwisseling, intercollegiale toetsing of consultatie