Arbeids- en opleidingsmarkt functielaboranten (2017)

Opdracht: Onderzoek naar arbeids- en opleidingsmarkt voor hartfunctie laboranten, longfunctie analisten, laboranten klinische neurofysiologie, praktijkbegeleiders en leidinggevenden
OpdrachtgeversHogeschool Arnhem Nijmegen, Zuyd Hogeschool en LOI Hogeschool
Periode: april 2016 – juni 2017

In een arbeidsmarkt-enquȇte zijn gegevens verzameld over de vervangings- en inhaalvraag: kwantitatieve gegevens, zoals aantal werkzame personen, omvang van de aanstellingen, lengte van het dienstverband, leeftijden, pensioneringsdatum, gevolgde opleidingen. Er werden eveneens vragen gesteld aan degenen die zorgen voor de praktijkbegeleiding van studenten. Ook was de enquȇte gericht op de leidinggevenden van afdelingen. Zij beschikken over inzichten in de omvang van de formatie, groei of krimp, problemen in de werving van personeel en dergelijke. Onderzoek naar de uitbreidings- en vernieuwingsvraag is eerder kwalitatief dan kwantitatief. Het inventariseren en wegen van de kwalitatieve aspecten van de toekomstige beroepsuitoefening zal moeten gebeuren door medisch specialisten en beroepsbeoefenaren. Vervolgens kunnen de consequenties ervan worden bekeken voor de richting waarin de opleidingen zich moeten ontwikkelen.

In het gezamenlijke project van de hogescholen hebben -naast de enquȇte- een beperkt aantal interviews plaatsgevonden met functionarissen die zijn ingevoerd in vraagstukken van arbeidsmarkt en opleiden in de zorg. De gegevens uit de enquȇte en de interviews zijn half juni 2017 gepresenteerd en bediscussieerd in een werkconferentie (zie hier het verslag daarvan). Deelnemers maakten daarin afspraken over het vervolgtraject en wie op welke wijze kan bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde knelpunten en de verdere ontwikkeling van een opleidingsstructuur.

U kunt hier het rapport Onderzoek naar Arbeids- en Opleidingsmarkt hartfunctie-laboranten, laboranten klinische neurofysiologie en longfunctie assistenten inzien.