Typisch Klaas

Zelfstandig ondernemer; onderzoeker en adviseur, maar vooral ontwikkelaar op het terrein van management en organisatie (zoals organisatie-analyse, strategische beleidsontwikkeling, 
business-plannen, 

interim management, financiële vraagstukken, marktontwikkeling, personeelsbeleid).

 • analytisch (denkend buiten bestaande kaders)
 • integraal (managementgebieden in onderlinge samenhang)
 • personeel weet en kan meer dan gedacht (werken met de wijsheid van de werkvloer)
 • geen kant en klare oplossingen van buiten, maar met mensen uit de organisatie zelf aan oplossingen werken, passend op die organisatie (ontwikkelend ontwerpen)
 • lever geen standaardproducten (geen supermarkt, maar een delicatesse-winkel)
 • geen standaard-werkwijzen (iedere organisatie is uniek)
 • rol als extern adviseur, ontwikkelaar en/of onderzoeker is niet die van de alwetende ‘deskundige’, maar van facilitator, stimulator, mede-ontwerper en bewaker van het veranderingsproces,. Daarbij wordt wel m’n eigen kennis, kunde en ervaring ingebracht (geen betweter, maar partner en meedenker)
 • projecten worden zo opgezet dat de implementatie van veranderingen meteen bij de start begint; verbeteringen worden aangebracht samen met degenen die het uiteindelijk ook moeten gaan uitvoeren (werkende-wijs)
 • het gaat niet om de ‘beste’ oplossing naar de mening van de adviseur, maar om die welke een grote kans maakt daadwerkelijk te worden ingevoerd, dus passend op het gesignaleerde probleem (adviezen met handen en voeten)
 • onafhankelijke opstelling naar de directe opdrachtgever; inbreng van eigen mening en overtuiging, ook al strookt dat mogelijk niet met de opvattingen van de opdrachtgever; wordt immers ingehuurd om keuze- en handelingsmogelijkheden te vergroten of te versterken
 • ga in de organisatie niet op zoek naar verklaringen waarom iets is zoals het is, maar naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren (veranderings-gerichte kennis in plaats van verklarings-gerichte)
 • uitgevoerde opdrachten zijn zeer uiteenlopend van aard en variëren ook naar de inhoud sterk (duizendpoten; ze bestaan nog)
 • meer een generalist dan een specialist op één der terreinen waarop management zich beweegt
 • kan goed met specialisten op uiteenlopende terreinen communiceren, vanwege basiskennis van diverse vakgebieden, en kan tegelijkertijd de relaties leggen met andere aspecten van het organisatorisch functioneren.

Voor een meer uitgebreide typering, zie het artikel in “Kijk Op Het Noorden”
De Gedurfde Aanpak van Brouwer (februari 2010)