Wie & Wat

Ik ben sinds 1985 zelfstandig professional (ZP’er) en werk als adviseur & onderzoeker onder de bedrijfsnaam “Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling & Advies”.

M’n opdrachten beslaan een groot deel van het terrein van management & organisatie (strategisch beleid, interne organisatie en beheer, personele zaken, financiën, managementinformatie, marketing), en dan vooral de samenhangen tussen deze verschillende aspecten.
Opdrachtgevers zijn vooral te vinden in de not-for-profit sector: ambulancezorg, gezondheidszorg-opleidingen, HBO-onderwijsinstellingen, kunst & cultuur-, welzijns- en zorginstellingen, lokale overheden, beroepsgroepen, brancheorganisaties, sectorale samenwerkingsverbanden en organisaties die zich bezighouden met arbeidsmarkt en mobiliteit.

Voor een selectie van opdrachten, opdrachtgevers, sectoren en publicaties uit de periode 1985 tot en met 2007, zie m’n website www.brouwerk.nl.
Voor beschrijvingen van een aantal recente opdrachten, vanaf 2008, kunt u terecht op dit blog brouwerk.wordpress.com.advertentie 06 (04-2011) Bijzonder Gewoon

Trefwoorden voor de uitgevoerde opdrachten:
strategische beleidsontwikkeling, businessplannen, management-advies, organisatie-ontwikkeling, interim management, financiële vraagstukken, kwantificeren van productie in non-profit instellingen, management-informatie systemen, administratieve organisatie en -processen, personeelsbeleid, functie- en productdifferentiatie, beroeps- en functieprofielen, opleidingsorganisatie, scholingsprogramma’s, opleidingsprofielen, evaluaties van opleidingen, kwaliteitszorg, arbeidsmarkt & personeelsvoorziening.