Wie & Wat

Van 1985 tot en met 2020 was ik zelfstandig professional (ZP’er) en werkte ik als adviseur & onderzoeker onder de bedrijfsnaam “Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling & Advies”.

M’n opdrachten besloegen een groot deel van het domein van management & organisatie (strategisch beleid, interne organisatie en beheer, personele zaken, financiën, managementinformatie, marketing), en dan vooral de samenhangen tussen deze verschillende aspecten.
Opdrachtgevers waren vooral te vinden in de not-for-profit sector: ambulancezorg, gezondheidszorg-opleidingen, HBO-onderwijsinstellingen, kunst & cultuur-, welzijns- en zorginstellingen, lokale overheden, beroepsgroepen, brancheorganisaties, sectorale samenwerkingsverbanden en organisaties die zich bezighouden met arbeidsmarkt en mobiliteit.

Voor beschrijvingen van een aantal recente opdrachten, vanaf 2008, kunt u terecht op dit blog brouwerk.wordpress.com.

advertentie 06 (04-2011) Bijzonder Gewoon

Trefwoorden voor de uitgevoerde opdrachten:
strategische beleidsontwikkeling, businessplannen, management-advies, organisatie-ontwikkeling, interim management, financiële vraagstukken, kwantificeren van productie in non-profit instellingen, management-informatie systemen, administratieve organisatie en -processen, personeelsbeleid, functie- en productdifferentiatie, beroeps- en functieprofielen, opleidingsorganisatie, scholingsprogramma’s, opleidingsprofielen, evaluaties van opleidingen, kwaliteitszorg, arbeidsmarkt & personeelsvoorziening.